Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

İşaret İsimleri Arapça Dersleri

İŞARET İSİMLERİ İşaret isimleri Türkçe’mizde (bu, şu, o) dur.  Arapça’da ise: Cem Müsennâ Müfred   هَؤُلاَءِ هَذَانِ - هَذَيْنِ هَذاَ Müzekker Bunlar Bu ikisi Bu   هَؤُلاَءِ هَاتَانِ -هاَتَيْنِ هَذِهِ Müennes         اُولَئِكَ ذَانِكَ - ذَيْنِكَ ذَلِكَ Müzekker Şunlar, Onlar Şu ikisi, O ikisi Şu, O   اُولَئِكَ تَانِكَ - تَيْنِكَ تِلْكَ Müennes   هذَا الَّرجُلُ bu adam هذِهِ الْبِنْتُ bu kız ذَلِكَ الرَّجُلُ şu adam, o adam تِلْكَ الْبِنْتُ şu kız, o kız هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ bu adamlar اُولَئِكَ الرِّجَالُ şu adamlar, o adamlar Bazen ذَلِكَ yerine ذَاكَ de kullanılır: ذَاكَ الرَّجُلُ     şu adam اُولَئِكَ             kelimesindeki vâv yazıldığı halde okunmaz. İşaret isimlerinden yalnızca tesniye halleri murabdır, yani merfû ve mansûb...

Cemi Mükesser – Kırık Çoğullar Arapça Dersleri

 CEMİ MÜKESSER (Kırık Çoğul) Müfredin (tekil halin) şekli bozularak yapılan çoğullardır. Belli bir kâidesi yoktur. Araplardan işittiğimiz gibi kullanılır veya sözlüklere bakarak tesbit edilir. Dolayısıyla murabdırlar. Yani merfû, mansûb, mecrûr durumlarında kelimenin sonunda zâhir (açıkça görünen) hareke alırlar.            Müfred                  Cem كِتَابٌ kitap كُتُبٌ kitaplar رَجُلٌ adam رِجَالٌ Adamlar   عِلْمٌ ilim عُلُومٌ ilimler وَرَقٌ kağıt أوْرَاقٌ kağıtlar اَلْمَرْأَةُ kadın اَلنِّسَاءُ kadınlar اَلتِّلْمِيذُ öğrenci اَلتَّلاَمِيذُ öğrenciler اَلطاَّلِبُ öğrenci اَلطُّلاَّبُ öğrenciler (üniversite) اَلْبِنْتُ kız اَلْبَنَاتُ kızlar قَلَمٌ kalem اَلْأَقْلاَمُ kalemler اَلْجَبَلُ dağ اَلْجِبَالُ dağlar مَدْرَسَةٌ okul اَلْمَدَارِسُ okullar Görüldüğü gibi hangi ismin sâlim hangi ismin mükesser olduğunu kendimiz tesbit edemeyiz. Mükesser çokluklar esas olarak semâîdir, yani hangi kelimenin hangi kalıba göre...

Cemi Müennes Salim Arapça Dersleri

   CEMİ MÜENNES SÂLİM a) Müennes bir ismin çoğul ve merfû olması gereken durumda müfred ismin sonuna  آتُ getirilerek çoğul yapılır. Eğer ismin sonunda tâ-i te'nis (müennes tâ’sı) varsa kalkar. اَلْخَالَةُ teyze اَلْخاَلاَتُ teyzeler (marife) اَلْمُعَلِّمَةُ bayan öğretmen اَلْمُعَلِّمَاتُ öğretmenler اَلْمُسلِمَةُ müslüman اَلْمُسْلِماَتُ müslüman (bayanlar) اَلْمُؤْمِنَةُ mümin (bayan) ألْمُؤْمِناَتُ mümin (bayanlar) مَجَلَّةٌ dergi مَجَلاَّتٌ dergiler (nekre)           Cümle Örnekleri: جَاءَتِ الْمُعَلِّمَاتُ اِلىَ الْمَدْرَسَةِ. Bayan öğretmenler okula geldi. أَناَ مُؤْمِنَةٌ. Ben mü’minim.   هُنَّ مُؤْمِناَتٌ. Onlar mü’minlerdir. أَنْتُنَّ مُؤْمِناَتٌ. Sizler mü’minlersiniz. أَنْتُنَّ  طاَلِباَتٌ. Sizler öğrencilersiniz. حَضَرَتِ الطاَّلِباَتُ. Öğrenciler geldi (müe). اَلْبَناَتُ مُساَفِراَتٌ. Kızlar yolcudur. ذَهَبَتِ التِّلْمِيذاَتُ. Öğrenciler gitti. جَلَسَتِ الطِّفْلاَتُ. Kız çocuklar oturdu. اَلْبَناَتُ أَكَلْنَ السَّمَكَ. Kızlar...

İsimlerde Tesniye Arapça Dersleri

  I) İSİMLERDE TESNİYE Daha önce gördüğümüz gibi mâzî fiilleri tesniye yaparken (iki kişiye çevirirken) gâibte elif (اَ  ) muhatapta  (تمُاَ ) mütekellimde ise ناَ  getiriyorduk: كَتَبْناَ كَتَبْتُماَ كَتَبْتُماَ كَتَبَتاَ كَتَباَ   İsimlerin tesniye durumu ise fiillerinkinden başkadır:   İsimlerin tesniye yapılmasında kaide: a) Fâil ya da mübteda haber gibi merfû (ötre) olması gereken durumlarda müfred (tekil) ismin sonuna (آنِ-) takısı eklenir. Örnekler:   اَلْبَيْتُ ev اَلْبَيْتاَنِ iki ev   اَلْبِنْتُ kız اَلْبِنْتاَنِ iki kız   اَلْمَرْأَةُ kadın اَلْمَرْأَتاَنِ iki kadın   خَالِدٌ Halit خاَلِداَنِ iki Halit   اَلْاِبْنُ oğul اَلْاِبْناَنِ iki oğul   اَلرَّجُلُ adam اَلرَّجُلاَنِ iki adam   فَرَسٌ kısrak فَرَساَنِ iki kısrak   حِصاَنٌ at حِصاَناَنِ iki at   فَاطِمَةُ Fatma فاَطِمَتاَنِ iki Fatma   وَلَدٌ çocuk وَلَداَنِ iki çocuk ذَهَبَ الْوَلَدانِ هُنَاكَ. İki...

Atıf Edatları Arapça Dersleri

  ATIF: Atıf harfleri denen harflerle kelime veya cümleleri aynı hükme bağlamaya atıf denir. İleride müstakil konu başlığı altında işleyeceğimiz, ancak çok gerekli olduğu için ara ara kelimeler ve dipnotlarda işlediğimiz atıf bahsinden şimdilik şu kadarını öğrenmemiz yeterlidir: Atıf harflerinden önceki kelimeye ma’tûfun aleyh, sonraki kelime ya da cümleye de ma’tûf denir. Ma’tuf, ma’tuf’un aleyh’in harekesini alır. نَجَحَتْ فاَطِمَةُ وَ أُخْتُهاَ. Fâtıma ve kardeşi...

Müstetir Zamir Arapça Gizli Zamir

  III) MÜSTETİR (GİZLİ ZAMİR) Telaffuzda ya da yazıda görülmeyip fiilde var olduğu düşünülen zamirdir. Mâzî fiilde müstetir yani örtülü (ya da gizli olan) zamir  هُوَve هِيَ   dir. Zira diğer siygalarda geçen fiillerin fâil zamirleri bizzat fiilde görülür: Örneğin; (Biz) yazdık  كَتَبْناَ  ve (Ben) yazdım كَتَبْتُ fiilindeki تُ  ve ناَ zamirleri fâildir. Ancak كَتَبَ  dendiğinde fiile birleşen herhangi bir zamir görülmemektedir. Telaffuzda yer almasa da burada fiilde var olduğu düşünülen zamir هُوَ  (o) dir. Aynı...

Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali Arapça Dersleri

  MAZİ FİİLLERDE CEMİ (ÇOĞUL) HALİ Bir işi ikiden fazla kişi yaptığı zaman müzekker gâib için fiilin sonuna (ُوا) eklenip cemi müzekker gâib yapılmış olur. Örnekler: ضَرَبَ  den → ضَرَبُوا Onlar dövdüler شَرِبَ  den → شَرِبُوا Onlar içtiler  den →عَلِمَ       عَلِمُوا Onlar bildiler أَكَلَ  den → أَكَلوُا Onlar yediler Cemi müennes gâibe'de (yani o kadınlarda) fiilin son harfi cezimlenip -ْنَ eklenir: → أَكَلَ أَكَلْنَ (O bayanlar) yediler → عَلِمَ عَلِمْنَ bildiler → شَرِبَ شَرِبْنَ (O bayanlar) içtiler →كَتَبَ كَتَبْنَ yazdılar → وَجَدَ وَجَدْنَ (O bayanlar) buldular → ضَرَبَ ضَرَبْنَ vurdular Muhâtab çoğulda; fiilin sonundaki cezimden sonra müzekkerlerde تُمْ  müenneslerde تُنَّ    eklenir. Örnekler: Müennes   Müzekker ضَرَبْتُنَّ dövdünüz ضَرَبْتُمْ عَلِمْتُنَّ bildiniz عَلِمْتُمْ أَكَلْتُنَّ yediniz أَكَلْتُمْ نَصَرْتُنَّ yardım ettiniz نَصَرْتُمْ وَجَدْتُنَّ buldunuz وَجَدْتُمْ دَخَلْتُنَّ girdiniz دَخَلْتُمْ Mütekellimin çoğulu: Birinci...

Mazi Fiillerde Tesniye

  MAZİ FİİLERDE TESNİYE (MÜSENNÂ YA DA İKİL)       Bir işin iki kişi tarafından yapıldığını anlatmak için üçüncü şahıs tekil fiilin sonuna harekesiz  bir elif ( ا ) ekleriz.   Tesniye Müzekker (erkek) Gâib Örnekleri:     ضَرَبَ den → ضَرَباَ ikisi dövdü فَتَحَ dan → فَتَحاَ ikisi açtı   عَلِمَ den → عَلِماَ ikisi bildi وَجَدَ den → وَجَداَ ikisi buldu   شَرِبَ den → شَرِباَ ikisi içti أَكَلَ den → أَكَلاَ ikisi yedi   هَلْ أَحْمَدُ وَ عُمَرُ فَتَحاَ الْباَبَ ؟ Ahmed ve Ömer kapıyı açtılar mı?     هَلْ أَحْمَدُ وَ عُمَرُ سَمِعاَ الْخَبَرَ؟ Ahmed ve Ömer haberi işittiler...

Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri

  MAZİ FİİLİN MÜFRED MUHÂTAB VE MÜTEKELLİM ÖRNEKLERİ   Müfred Müzekker Muhatap Örnekleri: ضَرَبَ  den → ضَرَبْتَ (Sen) dövdün كَتَبَ den → كَتَبْتَ yazdın عَلِمَ      den → عَلِمْتَ (Sen) bildin وَجَدَ den → وَجَدْتَ buldun شَرِبَ  den → شَرِبْتَ (Sen) içtin فَتَحَ   dan → فَتَحْتَ açtın Görüldüğü gibi, mesela üçüncü şahısكَتَبَ  fiilinin sonunu cezim yapıp üstün okunuşlu birتَ  harfi eklediğimizde karşımızdakine yani muhâtaba seslenmiş oluruz. Bu sona eklenen تَ harfine muhatap zamiri denir. Müfred Müennes Muhâtaba Örnekleri Kadına seslendiğimizde muhâtab zamiri olan تَ harfini esre  تِ  olarak okuruz. Türkçe’de muhâtaba ikinci şahıs deriz. وَجَدْتِ (Sen kadın) buldun أَكَلْتِ (Sen kadın)...

Arapçada Cümle

  CÜMLE Tam bir fikir anlatan kelime topluluğuna cümle denir. Arapça’da cümle ikiye ayrılır:                             a) İsim cümlesi                             b) Fiil cümlesi İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiille başlayan cümlelere ise fiil cümlesi denir. اَلْوَلَدُ  رَكِبَ  الْحِصاَنَ. (Çocuk ata bindi). اَلْبِنْتُ  رَكِبَتِ  الْحِصاَنَ. (Kız ata bindi).         İsimle başladığı için isim cümlesidir. رَكِبَ الْوَلَدُ الْحِصَانَ. (Çocuk ata bindi). رَكِبَتِ الْبِنْتُ  الْحِصاَنَ. (Kız ata bindi).         Fiille başladığı için fiil  cümlesidir. Arapça’da genellikle cümleler fiil...

Vasıl Hemzesi Arapça Dersleri

  Vasıl Hemzesi Belirtme takısı olan harf-i tarif yani اَلْ takısının hemzesi söz başlarında okunur.  Örnek: اَلْوَلَدُ   ذَهَبَ. (el-veledü zehebe) Çocuk gitti. Bu cümlede fâil başta geldiğinden اَلْ takısı olduğu gibi okunmuştur. Aynı اَلْ takısı söz arasında gelirse elifi, yazıldığı halde okunmaz. Geçişte yazıldığı halde okunmayan bu hemzeye hemze-i vasıl denir. ذَهَبَ الْوَلَدُ.        (zehebel veledu) Çocuk gitti. Kelime başındaki vasıl hemzesinin elifinin üzerine (أ ء) işareti konmaz. Yani (أَ إِ أُ) şeklinde değil (اَ اِ اُ) şeklinde...

Marife Nekra Arapça Dersleri

    Arapça’da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. İsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur. Bir cümlenin kurulması için gereken bu üç unsuru sırasıyla işleyelim. İSİM Canlı cansız şeylere, varlıklara ad olan ve zamanla ilgisi olmayan kelimelere isim denir. İsimler ya ma`rife (belirli) ya da nekre (belirsiz) olur. MA’RİFE: Bir ismin başında اَلْ takısı bulunursa o isim...

Arapça Sıra Sayıları Arapça Dersleri

  SIRA SAYILARI Birşeyin sırasını gösterir. Birincisi hariç diğerlerinin müzekkerleri "ة"siz, müennesleri  ةli olarak kullanılır. Müzekkerlerde Müenneslerde   اَلْأَوَّلُ اَلْأُولىَ Birinci اَلثَّانِي اَلثَّانِيَةُ İkinci اَلثَّالِثُ اَلثَّالِثَةُ Üçüncü اَلرَّابِعُ اَلرَّابِعَةُ Dördüncü اَلْخَامِسُ اَلْخاَمِسَةُ Beşinci اَلسَّادِسُ اَلسَّادِسَةُ Altıncı الَسَّابِعُ اَلسَّابِعَةُ Yedinci اَلثَّامِنُ اَلثَّامِنَةُ Sekizinci اَلتَّاسِعُ اَلتَّاسِعَةُ Dokuzuncu اَلْعاَشِرُ اَلْعاشِرَةُ Onuncu       اَلْحاَدِيَ عَشَرَ الْحادِيَةَ عَشَرَةَ Onbirinci اَلْثانِي عَشَرَ اَلثَّانِيَةَ عَشَرَةَ Onikinci اَلثَّالِثَ عَشَرَ اَلثَّالِثَةَ عَشَرَةَ Onüçüncü اَلرَّابِعَ عَشَرَ اَلرَّابِعَةَ عَشَرَةَ Ondördüncü   اَلْبِنْتُ الثاَّلِثَةُ 3. kız اَلْاِبْنُ الثاَّنِي 2. oğul 11. rakamdan itibaren birleşiktir. عَشَرَ  ve عَشَرَةَ  sayısının son harekesi üstün harekeli olup ismin çeşitli hallerine göre değişmezler. رَأَيْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. O adamı Ramazan ayının onikisinde gördüm. *11-19 arası sıra sayıları da fetha üzere mebnîdirler. Yani sıfat durumunda olmalarına rağmen hareke yönünden mevsûf (sıfatlanan)...

Muzari Fiil Fiili Muzari Çekimi

 Muzari Fiil Fiili Muzari Çekimi FİİL-İ MUZÂRİ Arapça’da iki temel farklı fiil çekimi vardır. Başına bir harf  getirilmek veya son harekede değişiklik yapmak suretiyle diğer zamanlar hep bu ikisinden türetilir. Mâzî fiil çekiminden sonra öğrenmemiz ve ezberlememiz gereken ikinci fiil çekimi muzâri fiil çekimidir. Şimdiki ve geniş zamandaki bir olayı bildiren fiillere Fiil-i muzâri denir. Fiilin sonuna ...er, ....ar, ...yor manası...

Mazi Fiil Çekim Tablosu Arapça Dersleri

MÂZÎ FİİL ÇEKİM TABLOSU   Sona eklenen    zamir Fiil-i Mâzî Manası Gramer kaidesine göre deyimi     نَصَرَ Yardım etti Müfred müzekker gâib   ا نَصَراَ İkisi yardım etti Tesniye müzekker gâib   وُا نَصَرُوا Yardım ettiler Cemi müzekker gâib   تْ نَصَرَتْ Yardım etti Müfred müennes gâibe   تَا نَصَرَتَا İkisi yardım etti Tesniye müennes gâibe   نَ نَصَرْنَ Yardım ettiler Cemi müennes gâibe   تَ نَصَرْتَ Yardım ettin Müfred müzekker muhatap   تُمَا نَصَرْتُمَا İkiniz yardım ettiniz Tesniye müzekker muhatap   تُمْ نَصَرْتُمْ Yardım ettiniz Cemi müzekker muhatap   تِ نَصَرْتِ Yardım ettin Müfred müennes muhâtaba   تُمَا نَصَرْتُمَا İkiniz yardım ettiniz Tesniye müennes muhâtaba   تُنَّ نَصَرْتُنَّ Yardım ettiniz Cemi müennes muhâtaba   تُ نَصَرْتُ Yardım ettim Müfred mütekellim vahde   نَا نَصَرْنَا İkimiz yardım ettik Tesniye mütekellim   نَا نَصَرْنَا Yardım ettik Cemi mütekellim             Tablo hali: نَصَرُوا نَصَراَ نَصَرَ نَصَرْنَ نَصَرَتَا نَصَرَتْ نَصَرْتُمْ نَصَرْتُمَا نَصَرْتَ نَصَرْتُنَّ نَصَرْتُمَا نَصَرْتِ   نَصَرْنَا نَصَرْتُ   Fiili...

İnne Ve Kardeşleri Arapça İnne ve Benzerleri

  İNNE VE KARDEŞLERİ (إِنَّ) ve görev bakımından ona benzeyen edatlar isim cümlesi dediğimiz mübtedâ ile haberin önüne gelir, mübtedâ ile haberin adını değiştirirler. Artık mübtedânın adı; (إِنَّ)’nin ismi, haberin adı da (إِنَّ)’nin haberi olarak değişir. Bu edatlar isim cümlesinin başına gelip mübtedâ ve haberin adını ve irabını (harekesini) değiştirdikleri için değiştirenler manasında “en-Nevâsıh” (اَلنَّواسِح) diye adlandırılırlar. Fiile benzeyen harfler de denilen...