Eğitim Setleri

Eğitim Setleri

Kâfirûn Suresi 4 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kâfirûn Suresi 4 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَلَٓا اَنَا۬ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْۙ Ayetin Kelime Meali: وَلَا değilim أَنَا ben عَابِدٌ ibadet eden مَا عَبَدْتُمْ sizin taptıklarınıza Ayetin Meali Diyanet: Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı...

Kâfirûn Suresi 5 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kâfirûn Suresi 5 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَلَٓا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَٓا اَعْبُدُۜ Ayetin Kelime Meali: وَلَا değilsiniz أَنْتُمْ siz de عَابِدُونَ ibadet eden مَا أَعْبُدُ benim ibadet ettiğime Ayetin Meali Diyanet: Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile...

Kâfirûn Suresi 6 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kâfirûn Suresi 6 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: لَـكُمْ د۪ينُكُمْ وَلِيَ د۪ينِ Ayetin Kelime Meali: لَكُمْ sizindir دِينُكُمْ dininiz وَلِيَ ve benimdir دِينِ dinim Ayetin Meali Diyanet: Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu...

Nasr Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Nasr Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اِذَا جَٓاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ Ayetin Kelime Meali: إِذَا zaman جَاءَ geldiği نَصْرُ yardımı اللَّهِ Allah'ın وَالْفَتْحُ ve fetih Ayetin Meali Diyanet: (1-3) Allah´ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O´nu tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin...

Nasr Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Nasr Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجاًۙ Ayetin Kelime Meali: وَرَأَيْتَ ve gördüğün (zaman) النَّاسَ insanların يَدْخُلُونَ girdiklerini فِي دِينِ dinine اللَّهِ Allah'ın أَفْوَاجًا dalga dalga Ayetin Meali Diyanet: (1-3) Allah´ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O´nu tesbih et ve O´ndan mağfiret dile....

Nasr Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Nasr Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۜ اِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً Ayetin Kelime Meali: فَسَبِّحْ tesbih et بِحَمْدِ överek رَبِّكَ Rabbini وَاسْتَغْفِرْهُۚ O'ndan mağfiret dile إِنَّهُ çünkü O كَانَ تَوَّابًا tevbeyi kabul edendir Ayetin Meali Diyanet: (1-3) Allah´ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O´nu tesbih...

Tebbet Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Tebbet Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: تَبَّتْ يَدَٓا اَب۪ي لَهَبٍ وَتَبَّۜ Ayetin Kelime Meali: تَبَّتْ kurusun يَدَا iki eli أَبِي لَهَبٍ Ebuleheb'in وَتَبَّ zaten yok oldu Ayetin Meali Diyanet: (1-5) Ebu Leheb´in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu...

Tebbet Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Tebbet Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: مَٓا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَۜ Ayetin Kelime Meali: مَا أَغْنَىٰ kurtaramadı عَنْهُ onu مَالُهُ malı وَمَا كَسَبَ ve kazandığı Ayetin Meali Diyanet: (1-5) Ebu Leheb´in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde...

Tebbet Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Tebbet Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: سَيَصْلٰى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍۚ Ayetin Kelime Meali: سَيَصْلَىٰ girecektir نَارًا bir ateşe ذَاتَ لَهَبٍ alevli Ayetin Meali Diyanet: (1-5) Ebu Leheb´in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek). Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin...

Tebbet Suresi 4 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Tebbet Suresi 4 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَامْرَاَتُهُۜ حَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ Ayetin Kelime Meali: وَامْرَأَتُهُ ve karısı حَمَّالَةَ hamalı الْحَطَبِ odun Ayetin Meali Diyanet: (1-5) Ebu Leheb´in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek). Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri...

Kevser Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kevser Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اِنَّٓا اَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَۜ Ayetin Kelime Meali: إِنَّا biz أَعْطَيْنَاكَ sana verdik الْكَوْثَرَ Kevser'i Ayetin Meali Diyanet: (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Ayetin Haşiyesi: 3,“Kevser kelimesi, kudsî, câmi‘, küllî, nûrânî bir kelime olduğundan ma‘nâ-yı lügavîsi (lügat ma‘nâsı) olan hayr-ı...

Kevser Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kevser Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۜ Ayetin Kelime Meali: فَصَلِّ öyleyse namaz kıl لِرَبِّكَ Rabbin için وَانْحَرْ ve kurban kes Ayetin Meali Diyanet: (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup...

Kevser Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kevser Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ Ayetin Kelime Meali: إِنَّ şüphesiz شَانِئَكَ sana buğzedendir هُوَ o الْأَبْتَرُ sonu kesik olan Ayetin Meali Diyanet: (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş...

Kâfirûn Suresi 1 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kâfirûn Suresi 1 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْـكَافِرُونَۙ Ayetin Kelime Meali: قُلْ de ki يَا أَيُّهَا ey الْكَافِرُونَ inkar edenler Ayetin Meali Diyanet: (1-2) (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin...

Kâfirûn Suresi 2 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kâfirûn Suresi 2 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: لَٓا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَۙ Ayetin Kelime Meali: لَا أَعْبُدُ ben ibadet etmem مَا تَعْبُدُونَ sizin taptığınıza Ayetin Meali Diyanet: (1-2) (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin...

Kâfirûn Suresi 3 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali – Anlamı Tefsiri

Kâfirûn Suresi 3 Ayet Kelime Meali - Anlamı Tefsiri Ayetin Arapçası: وَلَٓا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَٓا اَعْبُدُۚ Ayetin Kelime Meali: وَلَا ve etmezsiniz أَنْتُمْ siz de عَابِدُونَ ibadeti مَا أَعْبُدُ benim taptığıma Ayetin Meali Diyanet: Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ayetin Haşiyesi: -   Ayetin Tefsiri : Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler...