Menu

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

  Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

   

   

   


  Birinci Kısım Genel Bilgiler ve Kaideler

  1.  Arapçada Haflerin Tek Olarak, Başta Ortada ve Sonda Yazılışları

  2.  Hemzenin Yazılışı

  3.  İsim Marife Nekre

  4.  Şemsi Harfler ve Kameri Harfler

  5. Vasıl Hemzesi

  6.  Cümle

  7.  Emsile

  8. Vasıl Hemzesi ve Katı Hemzesi

   

  İkinci Kısım Fiiller


  1. Arapçada Fiil ve Fiil-i Mazi - Fiili Mazi Çekim Tablosu

  2. Fail ve Mefulun Bih

  3. Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri

  4. Mazi Fiillerde Tesniye

  5.  Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali

  6. Olumsuz Mazi Fiil

  7. Mazi Fiil Çekim Tablosu

  8. Müteaddi ve Lazım Fiiller

  9. Mazi Fiilin Meçhulü

  10. Fiili Muzari

  11. Fiili Muzari Nefyi Hal

  12. Fiili Muzari Nefy-i İstikbal

  13.Fiili Muzari Gelecek Zaman

  14. Fiili Muzari Tekid-i Nefy-i İstikbal

  15. Fiili Muzarinin Meçhulu

  16. Cahd-ı Mutlak

  17. Cahd-ı Müstağrak

  18. Emr-i Gaib

  19. Emr-i Hazır

  20. Nehy-i Gaib

  21. Nehy-i Hazır

  22. Tekid Lamı ve Tekid Nunu

  23. Şart Cümlesi

  24. Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları

  25. Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar

  26. Cezmetmeyen Şart Edatları

  27. Yeterlilik Fiili

  28. Fiil-i Vücubi - Gereklilik Fiili

   

  Aksam-ı Seba

  1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil

  2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil

  3.  Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil

  4.  İlletli Fiiller Misal Fiil

  5. İlletli Fiiller Ecvef fiil

  6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil

  7. İlletli Fiiller Lefif Fiil

  8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı

  9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı

  10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı

  11. Mezid Fiillerden İnfial Babı

  12. Mezid Fiillerden İftial Babı

  13. Mezid Fiillerden İfilal Babı

  14. Mezid Fiiller Tefaul Babı

  15. Mezid Fiiller Tefaul Babı

  16. Mezid Fiiller İstifal Babı

  17. İfilal Babı, İfivval Babı İfilal İstifal Babı

  18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller

  19. Medh - Zem Övme Ve Yerme Fiilleri

  20. Esmaul Efal İsim Fiiller

  21. Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri

  22. Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu

   

  Üçüncü Kısım İsimler

  1.  Harfi Cerler

  2.  Müzekker ve Müennes

  3.  Muttasıl Zamirler

  4.  Munfasıl Zamirler

  5. Müstetir Zamir

  6. İsimlerde Tesniye

  7. Cemi Müzekker Salim

  8. Cemi Müennes Salim

  9.  Cemi Mükesser Salim - Kırık Çoğullar

  10. İşaret İsimleri

  11.  Gayrı Munsarıf

  12.  Masdar , Müştak - Türemiş İsimler

  13.  Esmaül Hamse

  14. İsmi Meful

  15.  İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi

  16.  İsm-i Alet

  17. İsm-i Tafdil

  18. İsm-i Mensub

  19.  İsm-i Tasgir - Küçültme İsmi

  20. Taaccüb Üslubu

  21. And - Yemin Harfleri

  22. Şahıs İsimleri İbn - Ebi - Bint

  23. Sıfat-ı Müşebbehe

  24. İsmin Çeşitli Halleri

  25. Mefulun Fih - Zarflar

  26.  Meful-u Mutlak

  27.  Mefulun Lieclih - Mefulun Leh

  28. Mefulün Meah

  29. Temyiz

  30. Münada

  31. İstigase Nubde Terhim Tazhir

  32 İhtisas İştigal

   

  4. Kısım Terkipler ve Cümleler

   1. Hal

  2. Mübteda Haber

  3. İsim Tamlaması Muzaaf - Muzaafun İleyh

  4. Sıfat Tamlaması

  5. Sıfat Cümlesi

  6. Lafzi - Manevi Tekit

  7. İrab Hallerinin Özeti

   

  Fatiha Suresinin İrabı

  Yasin Suresi İrabı

  Mülk Suresi İrabı

  Nebe Suresi İrabı

  Amenerrasulu İrabı

  Ayetel Kürsi İrabı

  Kıyame Suresi İrabı

  Fecr Suresi İrabı

  Beled Suresi İrabı

  Şems Suresi İrabı

  Leyl Suresi İrabı

  Duha Suresi İrabı

  İnşirah Suresi İrabı

   

   

  5. Kısım Nevasıh

  1.İnne Ve Kardeşleri

  2. Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ

  3.Kane Ve Kardeşleri - Kane Ve Benzerleri

   

  6. Kısım Edatlar 

  1. Zarflar

  2.  Gün Ay Ve Mevsim Adları

  3.  Atıf Edatları

  4. Sayılar Cümle Örnekleriyle

  5. Sıra Sayıları

  6.  Müstesna

  7. Kem-i İstifhamiyye ve Kem-i Haberiyye

  8. 20 -100 1000 ve Sonrası Sayılar

  9. Bedel

  10. Atıf Atfı Beyan

  Kaynak

   

  Arapça Dil Bilgisi

   

  1Hemzenin yazılışı
  2Arap harflerin mahreçlerindeki önem
  3Hareke
  4Kamerî ve Şemsî harfler
  5Arapçada Kelime çeşitleri
  6Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler
  7Müzekker kelimeler
  8Müennes kelimeler
  9Sayısına göre isimler
  10Marife-Nekra
  11İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh
  12İsimlerde İrab
  13Arapçada Sıfat tamlaması Sıfat Mevsuf
  14Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri
  15Muzari fiil
  16Arapçada Fiil – Fiil Cümlesi – Mazi Fiil
  17Emir fiil
  18İsim cümlesi / Mübteda – Haber
  19Munfasıl Zamirler
  20Muttasıl Zamirler
  21Arapça İşaret isimleri
  22İnne ve benzerleri / Fiile benzeyen harfler
  23Aksam-ı seba / Salim Fiil
  24Mehmuz Fiil
  25Mudaaf Fiil
  26Mutel Fiiller / Misal Fiil
  27Ecvef Fiil
  28Nakıs Fiil
  29Lefif Fiil
  30Mücerred fiil
  31Mezid fiil
  32İf’al babı
  33Tef’il babı
  34Mufâale babı
  35İftial babı
  36İnfial babı
  37Tefe’ul babı
  38İf’inlal babı
  39Kâne ve benzerleri - Nâkıs fiiller
  40Arapça Fiillerde irab
  41Meful ve meful çeşitleri
  42Malum fiil – Meçhul fiil
  43Lazım fiil – Müteaddi fiil
  44İsm-i tafdil
  45İsm-i zaman ve mekan
  46Mübalaga-i ism-i fail
  47Müştak isim – Camid isim
  48İsm-i fail
  49İsm-i meful
  50Sıfat-ı müşebbehe
  51İsm-i mensub
  52İsm-i alet
  53İsm-i tasgir
  54Arapçada Bedel
  55Arapçada Hal (Durum zarfı)
  56Arapçada Te’kid
  57Arapçada Bedel
  58Gayri munsarif isimler
  59Te’kid
  60Temyiz Arapçada
  61Münada
  62Arapçada Sıra sayıları
  63Vasıl ve kat’ hemzesi
  64Arapçada Sayılar
  65Arapçada Masdar
  66Taaccub (şaşma) vezinleri
  67Arapçada Övme ve yerme fiilleri (Medh ve zem fiilleri)
  68Mebni – Murab

   

   

  Açıköğretim Arapça Dersleri

  Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri - Aöf İlahiyat Arapça Dersleri (1)

  Arapçada Müfred-Tesniye-Cemi SAYI YÖNÜNDEN İSİMLER - Aöf İlahiyat Arapça Dersleri (3)

  Arapçada Müzekker-Müennes - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (2)

  Arapçada Marife Nekre - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (4)

  Arapçada İrab Merfu-Mansub-Mecrur - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (5)

  Mübteda Haber - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (6)

  Harfi Cerler - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (7)

  Muzaaf Muzaafun İleyh - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (8)

  Sıfat Mevsuf - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (9)

  Camid ve Müştak İsimler - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (10)

  İsmi Fail - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (11)

  İsmi Meful - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (12)

  Sıfatı Müşebbehe- AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (13)

  İsmi Zaman İsmi Mekan - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (14)

  İsmi Alet - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (15)

  Mübalagalı İsmi Fail - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (16)

  İsmi Tafdil - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (17)

  İsmi Tasgir - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (18)

  Esmaul Hamse ve İrabı - Beş İsim ve İrabı AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (19)

  Arapçada Zamirler

  Munfasıl Zamirler

  Muttasıl Zamirler

  Arapçada Soru Edatları Soru Harfleri

  Arapçada İşaret İsimleri

  ARAPÇADA HABERİN ÖNE GEÇMESİ

  İnne ve Kardeşleri İNNE VE BENZERLERİ

  Kane Ve Kardeşleri - Kane Ve Benzerleri

  MEZİD FİİLLER ve Babları

  Arapaçada HABER TÜRLERİ

  İSM-İ MEVSÛL Arapçada İsmi Mevsuller

  İLLETLİ FİİLLER

  NÂİBU’L-FÂİL Araçada SÖZDE ÖZNE

  Arapça Zaman ve Mekan Zarfları

  MEF‘ÛLÜ MUTLAK

  MEF‘ÛLÜN LEH

   

  Arapça Kelimer Kelimeler ve Deyimler

  Pratik

   

   

  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar Fihrist

   

  Halil İbrahim Kaçar Kimdir ?

   

   

   

  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 1. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 2. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 3. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 4. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 5. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 6. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 7. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 8. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 9. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 11. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 12. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 13. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 14. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 15. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 16. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 17. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 18. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 19. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 20. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 21. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 22. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 23. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 24. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 25. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 26. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 27. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 28. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 29. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 30. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 31. Ders
    Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 32. Ders
  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 33. Ders

   

  Pratik Arapça Online Diyaloglar

  Arapça Kişiler- 1 
  Arapça Aile - 2 
  Arapça Tanımak , Anlamak, Öğrenmek -3 
  Arapça Okulda -4 
  Arapça Ülkeler Ve Diller -5 
  Arapça Okumak Ve Yazmak -6 
  Arapça Sayılar - 7 
  Arapça Saatler - 8 
  Arapça Haftanın Günleri -9 
  Arapça Dün Bugün Yarın 10
  Aylar 11
  İçecekler 12
  Faailyetler 13
  Renkler 14
  Meyveler 15
  Mevsimler Ve Hava 16
  Evin Bölümleri 17
  Ev Temizliği 18
  Mutfak Kavramları 19
  Arapça Diyaloglar 20-21-22
  Arapça Dil Öğrenmek 23
  Randevulaşmak 24
  Şehir Diyalogları 25
  Arapça Ormanda Diyalogu 26
  Arapça Otel Diyalogları 27
  Arapça Otel Diyaloğu -28
  Restoran Diyaloğu 29
  Arapça Restoran Diyaloğu2 30
  Restoranda Diyalogu3 31
  Arapça Restoranda Diyaloğu4 32
  Trende Diyaloğu 34
  Havalimanında Diyaloğu 35
  Arapça Toplu Taşıma Diyaloğu 36
  Taksi Diyaloğu 38 
  Arapça Araba Arızası Diyaloğu 39
  Arapça Yol Sorma Diyaloğu 40
  Arapça Oryantasoyn Diyaloğu 41 
  Arapça Şehir Turu Diyaloğu 42 
  Arapça Hayvanat Bahçesinde Diyaloğu 43
  Arapça Gece Dışarı Çıkmak Diyaloğu 44
  Arapça Sinemada Diyaloğu 45 
  Arapça Seyahat Hazırlıkları 47
  Arapça Tatil Aktiviteleri 48
  Arapça Spor Diyalogları 49
  Arapça Yüzme Havuzunda 50
  Arapça Alışveriş Yapmak 51
  Alışveriş Merkezinde 52 
  Mağazalar 53 
  Alışveriş Yapmak 54
  Çalışmak Diyaloğu 55
  Duygular 56
  Doktor Muayene Diyaloğu 57 
  Vucudun Bölümleri 58
  Postanede Diyaloğu 59  
  Bankada Diyaloğu 60  
  Sıralama Sayıları 61  
  Soru Kalıpları 1 62  
  Soru Kalıpları 2 63  
  Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64  
  Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65  
  Sahiplik Eki 1 -66  
  Sahiplik Eki 2 -67  
  Büyük Küçük Diyalogları -68  
  İhtiyacı Olmak İstemek- 69  
  Bir Şeyi İstemek -70  
  Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71  
  Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72  
  Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73  
  Bir Şeyi Rica Etmek -74  
  Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75  
  Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 
  Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77  
  Sıfatlar 1 - 78  
  Sıfatlar 2 - 79  
  Arapça Sıfatlar 3- 80  
  Geçmiş Zaman 1 - 81  
  Geçmiş Zaman 2- 82  
  Geçmiş Zaman 3 - 83  Türkçe-Arapça
  Geçmiş Zaman 4 - 84  Türkçe-Arapça
  Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85  
  Sorular Geçmiş Zaman 2 - 86  
  Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 - 87  
  Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 2- 88  
  Emir Kipi 1 - 89  
  Emir Kipi 2-90  
  Yan cümleler 1- 91  
  "أن" İle Başlayan Cümleler 2- 92  
  Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 إن كان، ما إذا كان
  Atıf Harfleri - Bağlaçlar 1 -94  
  Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95  
  Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96  
  Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97  
  Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98  
  Hal - 99  
  Zarflar-100  
   Arapça Kursu Online İçindekiler
  Renkler
  Arapça Kelime Ezberleme Testi-Onlin
    

   

   

   

  Online Arapça İçindekiler

   

  1 Arapca Kisiler
  2 Arapca Aile
  3 Arapca Tanımak, ogrenmek, anlamak
  4 Arapca Okulda
  5 Arapca Ulkeler ve diller
  6 Arapca Okumak ve yazmak
  7 Arapca Sayılar
  8 Arapca Saatler
  9 Arapca Haftanın Gunleri
  10 Arapca Dun – bugun – yarın
  11 Arapca Aylar
  12 Arapca İcecekler
  13 Arapca Faaliyetler
  14 Arapca Renkler
  15 Arapca Meyve ve gıda maddeleri
  16 Arapca Mevsimler ve hava
  18 Arapca Ev temizligi
  19 Arapca Mutfakta
  20 Arapca Kısa Sohbet
  17 Arapca Evde
  21 Arapca Kisa Sohbet 2
  22 Arapca Kisa Sohbet 3
  23 Arapca Dil Ogrenmek
  24 Arapca Randevulasmak
  25 Arapca Sehirde
  26 Arapca Dogada
  27 Arapca Otelde -Varis Diyalogu
  29 Arapca Restoranda 1
  30 Arapca Restoranda 2
  Etemennâ lekum Cuma mubârake
  Arapça Özlü Sözler
  31 ARAPÇA AİLE - AKRABA İSİMLERİ
  32 Arapça Kar Yağıyor Cümlesi
  33 Müslüman Aleminde Yılbaşı Kutlaması
  34 Arapça Alçıda 20 Gün
  35 ARAPÇA’DA YER ZARFLARI -1
  36 Arapça Düğün Davetiyesi
  36 Arapça Göründüğü kadarıyla - Görünüşe göre kalıbı
  37 Arapça Hamilelik İle İlgili Kavramlar Cümleler
  41 Arapçada A dan Z ye İfade Kalıbı
  43 Arapça’da önemli bir fiil: مَارَسَ (mârase)
  38 AİT OLMAK - AİT OLDU تابع tabiğ ifadesinin kullanılışı
  39 Arapça PAYLAŞMAK – TO SHARE
  40 Arapça Taksi Diyalogları
  41 Arapça Şiir Ve Tercümesi BEN ARABIM
  UTANMIYORUM
  42 Arapça TEKRAR ÇALIŞMAK Kalıbı
  44 Arapça Telefon Konuşması Örneği
  Arapça Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar kalıbı
  45 Arapça BULUNMAK - BULUNDU تَوَافَرَ tevafera fiilinin kullanılışı
  46 Arapça ضَايَقَ (dâyaka)" Rahatsız etmek " ve قَارَنَ (kârane) " Kıyaslamak " fiillerinin kullanılışı
  48 Arapça Beğenisini kazandı - takdirini kazandı kalıbı
  50 Arapça Destek almak - destek görmek kalıbının kullanılışı
  51 Arapça ... Sayısı Bir Elin Parmaklarını Geçmez Kalıbı
  52 Arapça Çarpıcı itiraflarda bulundu kalıbı
  53 Arapça Kendimizi bir başkasının yerine koymak
  54 Arapça Sorumluluğun birinin üstünde (omuzlarında) olması kalıbı
  55 Arapça Aklıma bir fikir geldi kalıbı
  56 Arapça Tarihin Uyumaması Kalıbı
  57 Arapça Aile Diyalogları اُسْرَة
  58 Arapça Banka Diyalogları في البنك
  59 Arapça Diyalogları Camide: في المسجد
  60 Satır Arası Kelime Mealli Kafirun Suresi
  61 Satır Arası Kelime Mealli Kevser Suresi / Arapça Türkçe Tercüme
  62 Satır Arası Kelime Mealli Tebbet Suresi / Arapça -Türkçe Tercüme
  63 Satır Arası Kelime Mealli Nasr Suresi / Arapça -Türkçe Tercüme
  64 Satır Arası Kelime Mealli İhslas Suresi / Arapça Türkçe Tercüme
  65 Satır Arası Kelime Mealli Nas Suresi / Arapça -Türkçe Tercüme
  66 Arapça Türkçe Tercümeli Hadisi Şerifler
   

   

  Yorum ekle


  Güvenlik kodu
  Yenile

  yukarı çık