Keenne

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in üçüncüsü كَأَنَّ dir. كَأَنَّ  benzetme (teşbih) için kullanılır. حُمُرٌ كَأَنَّهُمْ (Müddesir suresi 50. Ayet) (Onlar eşşekler gibidir) Burada كَأَنَّ teşbih için kullanılmıştır ve هم zamiri mebni olduğu için lafzen sakin kalmıştır ama mahallen mensuptur. كَأَنَّnin haberi ise raf olmuş حُمُرٌ kelimesidir. ...

Leyte

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in beşincisi لَيْتَ dir. لَيْتَ temenni içindir. Birşeyin mümkün olmasının zor olduğu durumda, o şeyin olması için ümit etmektir. Türkçe’deki karşılığı “Keşke”dir. عَائِدٌ الشَّبَابَ لَيْتَ لَيْتَ nin haberi (2. Mamulü) لَيْتَ nin ismi (1. Mamulü) İsmini nasb,...

Lakinne

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in dördüncüsü لَكِنَّ dir. لَكِنَّ istidrak için kullanılır. Yani لَكِنَّ Kelimesi, önceki kelamdan anlaşılamayan, fakat hakikatte var olmayan manayı ortaya çıkarır. Türkçe’deki kullanım ile aynıdır. Fakat, yani, ama, lakin kelimeleri benzerdir. Misal olarak, herhangi biri için, “Ben Ahmed’i tanıyorum lakin...

Leâlle

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in altıncısı لَعَلَّ dir. لَعَلَّ terecci (ümit) içindir. İstenilen şeye karşı ümit, istenilmeyen şeye karşı da kaçınma isteğidir. تُعْطِينَا لَعَلَّكَ Ümid ederim ki sen, bize verirsin. سَاَمُوتُ لَعَلِّى ...

İllâ – إِلاَّ

و السَّابِعُ إِلا فى المثْتَسْنَى المنْقَطِعِ، و هو الذى لم يُخْرَجْ مِنْ مُتَعَدّدٍ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى لَكِنَّ، فَيُقَدَّرُ لهُ الخبرُ، نحو؛ جَاءَنِى القَوْمُ إلا حِمَارًا أي لَكِنَّ حِمَارًا لم يَجِئْ  و السَّابِعُ Yedincisi, Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin 7.si; إِلا ‘dır. Öyle إِلا edatı ki: فى المثْتَسْنَى المنْقَطِعِ müstesnada munkatı olandır, yani istisna-i...

Lâ Edatı

و الثَّامِنُ؛ لا لِنَفْىِ الجِنْسِ و شَرْطُ عَمَلِهِ أنْ يَكونَ اِسْمُهُ نَكِرَةً مُضَافَةً أوْ مَتَشَبَّهَةً بِهَا غَيْرَ مَفْصُولَةٍ عَنْهَا، نحو: لا غُلَامَ رَجُلٍ جَالِسٌ عِنْدَنَا و الثَّامِنُ sekizincisi; Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin 8.si “lâ” dır. Öyle lâ ki لِنَفْىِ الجِنْسِ cinsten hükmü nefy eder, و شَرْطُ عَمَلِهِ onun, yani lâ’nın amel...

Fiile Benzeyen Harfler

و لا يتقدم معمولها عليها. و لها صدر الكلام، غير اَنَّ. فلا تقع فى الصدر اصلا Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in altı tanesinin önüne mamulu geçmez. Fakat اَنَّ hariç.اَنَّ harfi masdara tevil ettiği için sılası (kendinden sonraki cümle) kendisinin önüne tekaddüm edemez. Ve bu Nasb ettiği mamulu, raf...

Mâ-i Kaffe

و تلحقها ما فتلغى عن العمل و تدخل حينئذ على الافعال. نحو؛ اِنَّما ضّرَبَ زَيْدٌ Ve bu Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in altısına da ما lafzı birleşir. Ve zaid olan ما bu harflere bitiştirilirse bu harfler isim üzerine amel etmekten iptal edilirler. Ve bu harflere ما i kaffe birleştirilip amelleri iptal edilince...

İnne ve Enne’nin Farkı

اِنَّ ve اَنَّ nin Farkı فإن لا تغير معنى الجملة و أن مع جملتها فى حكم المصدر اِنَّ ve اَنَّ arasındaki fark; اِنَّ kelimesi dahil olduğu cümlenin manasını değiştirmez. Bilakis اِنَّ cümlenin anlamını tekid eder, kuvvetlendirir. اَنَّ kelimesi ise; cümlesi ile birlikte masdar hükmündedir. Yani اَنَّ dahil olduğu cümleyi masdar’a tevil eder.

Masdar Tevilinde Enne

اَنَّ KELİMESİNİN DAHİL OLDUĞU CÜMLEYİ MASDARA TEVİL EDİŞİ اَنَّ kelimesinin dahil olduğu cümlenin masdar’a tevil edilmesi nin 2 yolu vardır. MASDARA TEVİLİN 1. YOLU اَنَّ kelimesinin haberi müştak olursa; o müştak haberin masdarı alınıp اَنَّ nin ismine izafe edilir. Ve bu masdar, اَنَّ ile sılasının mahallinde amel eden amilin durumuna göre ya merfu, ya mensub ya da mecrûr olarak telaffuz edilir. Misalen;  عَجَبَنِى اَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ  tekibinde bulunan اَنَّ...