fasiharapca

5750 PAYLAŞIMLAR 2 YORUMLAR
Arapça Gramer Açıköğretim Arapça Dersleri Soruları Arapça Dil Bilgisi Arapça Sözlükler A

Meb de Devrim Gibi Yönetmelik Değişikliği Yapıldı

Okullarda mescit ve abdesthaneyi zorunlu hale getiren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı her derece ve türdeki eğitim kurumlarına yeni yönetmelik düzenledi. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özel eğitim kurumlarında yürürlükte olan mescit ve abdesthane zorunluluğu, yeni yönetmeliğe göre tüm eğitim kurumlarında zorunlu hale getirildi. Mescitin şartları da sıralandı. Okullara yapılacak mescitler aydınlık bir alanda olacak, kadın ve erkek için...

Arapça Hayırlı Bayramlar

Arapça Bayramınız Mübarek Olsun Nasıl Söylenir ? BAYRAMINIZ KUTLU (MÜBAREK) OLSUN - İYİ BAYRAMLAR Fıtr (Ramazan) Bayramı Îdu’l-fıtr عِيدُ الْفِطْرِ Türkçede, Ramazan Bayramı (uydurukça ifadeyle şeker bayramı) olarak isimlendirdiğimiz bayram, Arapça’da, Ramazan ayında verilen fıtr sadakasına nisbetle olarak adlandırılır. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramı Arapça olarak nasıl tebrik ederiz, bakalım.   Bayram tebriği için farklı ifadeler kullanılabilir. En yaygınları: عِيدٌ مُبَارَكٌ Îd mubârak Bayram kutlu olsun. Mübarek...

EN ÇOK KULLANILAN ARAPÇA FİİLLER VE ANLAMLARI

GÜNLÜK HAYATTA EN ÇOK KULLANILAN ARAPÇA FİİLLER VE ANLAMLARI

Arapça Kitap Kampanyalaır

http://arapcakitapevi.com/urun-kategori/en-cok-satanlar/guncel-kampanya GÜNCEL KAMPANYA Arapça YDS Hazırlık – Kerim Açık ve Cemil Yavuz 50.00₺ 43.00₺ İNDİRİM GÜNCEL KAMPANYA YDS Arapça Çözümlü Ve Açıklamalı Çıkmış Sorular Muhsin Özalpdemir – Cemal Abdullah Aydın 43.20₺ 33.00₺ İNDİRİM GÜNCEL KAMPANYA BASIN ARAPÇASI 42.00₺ 33.00₺ İNDİRİM GÜNCEL KAMPANYA YÖKDİL YDS Arapçası Anahtar Kitap – Abdussamet Bakkaloğlu 45.00₺ 28.90₺

MEÂNİ İLMİNİN BÖLÜMLERİ

MEÂNİ İLMİNİN BÖLÜMLERİ Meâni ilminin konusu, cümle ve şekilleri ile bunların kullanılışları olunca, bu sanatı iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Îrâd edilen söz; ya haber cümlesidir, ya da inşâ cümlesidir. Haber Haber, kısaca hüküm bildiren cümle demektir. Haber, cümlede anlatılan işin, oluşun, hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren sözde, hükmün doğru veya yalan olma ihtimalinin yer...

MEÂNİ İLMİ

MEÂNİ İLMİ ilmu’l-meâni’nin, lafızların muktezây-ı hâle mutâbakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideleri açıklayan bir ilim olduğunu belirtmiştik. Buradan hareketle, değişik cümle şekilleri ve bunların kullanılışları, lafızların muktezâyı hâle mutabakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideler, ilmu’l-meâni’nin konusu içinde mütalaa edilir. Örneğin zeki bir muhatapla konuşurken sözün kısa tutulması gerekir. Söz, bu muhataba özlü ve kısa olursa muktezây-ı hâle uygun...

Mütekellimin Belâgatı

Mütekellimin Belâgatı Konuşan kimsenin, maksadını fasih lafızlarla durumun gereğine uygun olarak ifade etme kabiliyeti ve melekesine denir. Râğıb el-İsfehânî mütekellimin belâgatı mevzuuna farklı bir yaklaşım getirerek, mütekellimin îrâd ettiği sözün hakikatte de doğru olmasını belâgat için şart koşmaktadır. Yani, yapmadığı veya yapamayacağı şeyleri söylememesidir. Bu konuda eksikliği varsa kişi belâgatta eksik olur. Bu yaklaşımına da وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ...

Kelâmın Belâgatı

Kelâmın Belâgatı Kelâmın belâgatı, sözün fasih olması ile birlikte, makama yani muktazâyı hâle uygun olmasıdır. Muktazâyı hâl ve makama uygun olmayan bir söz makbul olması şöyle dursun, belâgatçılarca hayvan seslerine eş seviyede görülür. Sözün söylendiği ortamların farklılığı, söylenecek olan sözün bazen özlü ve kısa, bazen uzun, bazen genelleme yaparak, bazen hazfederek, bazen de zikrederek söylenmesini gerekli kılar. Örneğin zeki...

Kelâmın Fesâhatı

B- Kelâmın Fesâhatı Kelâmın fesâhatı, yukarıda bahsedilen kelimelerinin fasîh olması şartı ile birlikte ضَعْفُ التَّأْلِيف da’fu’t-te’lîf denilen nahiv kurallarına aykırı olma hali, تَنَافُرُ الْكَلِمَات tenâfuru’l-kelimât denilen kelimelerdeki telaffuz uyumsuzluğu ve اَلتَّعْقِيد ta’kîd denilen, ilk etapta anlaşılması zor, düğümlü sözden sâlim olması hâlidir. 1- Da’fu’t-te’lîf : ضَعْفُ التَّأْلِيف Arapça gramer kurallarına aykırı söz îrâd etmek demektir. ضَرَبَ غُلاَمُهُ زَيْداً Kölesi Zeyd’i...

Kelimenin Fesâhatı ve Çeşitleri

Kelimenin Fesâhatı Kelimenin fesâhatı, تَنَافُرُ الحُرُوف tenâfuru’l-hurûf denilen harflerin uyumsuzluğundan, الغَرَابَة garâbet denilen sözün anlaşılmazlığından ve مُخاَلفَةُ القِيَاَس muhâlefetu’l-kıyâs denilen gramer kurallarına aykırı olmaktan sâlim olmasıdır.  1- Tenâfuru’l-hurûf : تَنَافُرُ الحرُوف Tenâfür kelimesi lügatte ürkmek anlamına gelir. Istılahta, çıkış noktaları aynı ya da birbirine yakın harflerin aynı sözcükte bulunması sebebiyle lisana ağır gelmesi, dolayısıyla telaffuzun güçleşmesi anlamına gelir. Türkçe’de...

FESÂHAT Nedir – Belagat

FESÂHAT Fesâhat lügatte, ‘zuhûr, ortaya çıkma, arınmak, açıklık ve berraklık’ anlamlarına gelir.  Kelimenin kökünde, ‘sütün köpüğü gibi sade’ anlamı vardır.  Maddenin herhangi bir şüphe ve şaibeden beri olması da bu kelime ile ifade edilmiştir. Kökü, üçüncü ve beşinci bâblardan olan فَصَحَ veya فَصُحَ kelimelerinden masdardır. Terim olarak, îrâd edilen sözün; kelime, anlam, ahenk ve sıralama yönleriyle kusursuz olması, anlatımda kapalılıktan...

BELÂGATIN TARİHİ TEDVİNİ

BELÂGATIN TEDVİNİ  Kur’ân’ın nâzil olduğu Cahiliye döneminde Araplar edebiyat ve belâgatta zirvede sayılıyorlardı. Hatta, daha önce de belirttiğimiz gibi kendilerini, dili en güzel konuşan, meramını en güzel ifade eden bir kavim olarak görüyorlardı. Bu itibarla Arapçada Arap kelimesinin, meramını en güzel ve en net bir şekilde anlatabilen kimseler için kullanıldığını zikretmiştik. Bu devirde belâgatın genel karakteristik yapısı, fıtrî kabiliyete...

Bedî‘ İlmi Nedir – Belagat Arapça

Bedî‘ Bedî‘ kelime olarak; بدع ‘ be-de-a’ fiilinden türemiştir. Kelimenin lügat anlamı “ eşi ve benzeri olmayan, öncesinde herhangi bir örneği bulunmayan, yenilik, orijinallik, aslîlik ve icat” demektir. Genel olarak خلق ‘halk’ kelimesinin bir yönünü ifade etmektedir. Allah’la ilgili olarak “aletsiz, zamansız ve mekânsız icat etmek” anlamına da gelmektedir. Kur’ân’da çok az yerde geçen bu kelime bir ayette Hristiyanların...

Beyan İlmi Nedir ?

Beyan İlmi Nedir ? Beyan Beyan kelimesi lügatte, açıklamak, ortaya koymak, anlaşılır hale getirmek demektir.  Beyan ilmi ise, her hangi bir anlamı farklı söz ve usûllerle anlatmayı öğreten, kendine ait özel kuralları olan bir ilim dalıdır.  Başka bir tarifte ise, teşbîh, istiâre, mecâz ve kinâye gibi ilimlerden bahseden bir ilimdir. Beyan ilmi, düşüncelerin, duyguların, değerlerin ve onların anlatımında kullanılacak yolların...