Arapça Aile Akraba İsimleri

AİLE – AKRABA

 

 

 

 

 

Arapça’da bazı akraba isimleri, Türkçe’deki gibi tek kelimeden oluşmaz.

 

Mesela: yenge, kayın, yeğen, ağabey, abla, görümce, kuzen gibi kelimeler böyledir. Bu kelimeler, açıklamalarla ifade edilir.

 

Ör: (kocamın kız kardeşi, kocamın erkek kardeşi, büyük kardeşim, ablamın oğlu gibi…)

 

Kullanım kolaylığı olması açısından bu kelimeleri, aitlik zamirine bitiştirerek göstereceğim.

 

Bu zamir (harekesiz y harfi) , kelimelerin sonuna eklenerek, son harfi î sesiyle uzatmaya yarar ve “benim” anlamını verir.

 

 

 

Benim

 

î

 

ـي

 

Kalem

 

Kalem

 

قَـلَمٌ

 

Benim kalemim, kalemim

 

Kalemî

 

قَـلَمِي

 

 

Ayrıca: anne (umm, vâlide), baba (eb, vâlid)

 kız (bint, ibne) ve oğlan (veled, ibn) için iki farklı kelime kullanılabilmektedir. Bu yüzden kullanım çeşitliliği vardır.

 

Aile fertlerinin ve akrabaların isimleri:

 

 

BABA

 

 

Baba

 

Eb

 

أَبٌ

 

Babam

 

Ebî

 

أَبِي

 

Babalar

 

Âbâ’

 

آبَاءُ

 

 

 

Baba

 

Vâlid

 

وَالِد

 

Babam

 

Vâlidî

 

وَالِدِي

 

Babalar

 

Vâlidûne

 

وَالِدُونَ

 

 

ANNE

 

 

Anne

 

Umm

 

أُمٌّ

 

Annem

 

Ummî

 

أُمِّي

 

Anneler

 

Ummehât

 

أُمَّهَات

 

 

 

Anne

 

Vâlide

 

وَالِدَة

 

Annem

 

Vâlidetî

 

وَالِدَتِي

 

Anneler

 

Vâlidât

 

وَالِدَات

 

 

ANNENİN AKRABALARI

 

 

Annemin dedesi

 

Ceddu ummî

 

جَدُّ أُمِّي

 

Annemin ninesi

 

Ceddetu ummî

 

جَدَّةُ أُمِّي

 

Annemin amcası

 

Ammu ummî

 

عَمُّ أُمِّي

 

Annemin halası

 

Ammetu ummî

 

عَمَّةُ أُمِّي

 

Annemin dayısı

 

Hâlu ummî

 

خَالُ أُمِّي

 

Annemin teyzesi

 

Hâletu ummî

 

خَالَةُ أُمِّي

 

 

BABANIN AKRABALARI

 

 

Babamın dedesi

 

Ceddu ebî

 

جَدُّ أَبِي

 

Babamın ninesi

 

Ceddetu ebî

 

جَدَّةُ أَبِي

 

Babamın amcası

 

Ammu ebî

 

عَمُّ أَبِي

 

Babamın halası

 

Ammetu ebî

 

عَمَّةُ أَبِي

 

Babamın dayısı

 

Hâlu ebî

 

خَالُ أَبِي

 

Babamın teyzesi

 

Hâletu ebî

 

خَالَةُ أَبِي

 

 

OĞUL

 

 

Oğlan

 

Veled

 

وَلَد

 

Oğlum

 

Veledî

 

وَلَدِي

 

Oğlanlar

 

Evlâd

 

أَوْلَاد

 

 

 

Oğlan

 

İbn

 

اِبْـن

 

Oğlum

 

İbnî

 

اِبْـنِي

 

Oğlanlar

 

Ebnâ – Benûn

 

اَبْنَاء – بَنُون

 

 

KIZ

 

 

Kız

 

Bint

 

بِنْت

 

Kızım

 

Bintî

 

بِنْتِي

 

Kızlar

 

Benât

 

بَنَات

 

 

 

Kız

 

İbne

 

اِبْنَة

 

Kızım

 

İbnetî

 

اِبْنَتِي

 

 

ERKEK KARDEŞ

 

 

Öz erkek kardeş           (ana – baba bir)

 

Şakîk

 

شَقِيقٌ

 

Öz erkek kardeşim       (ana – baba bir)

 

Şakîkî

 

شَقِيقِي

 

Erkek kardeş

 

Eh

 

أَخ

 

Kardeşim                 (yaş belirtilmeden)

 

Ehî

 

أَخِي

 

Ağabeyim, abim  (büyük erkek kardeşim)

 

Ehi’l-kebîr

 

أَخِي الْكَبِير

 

Erkek kardeşim   (küçük erkek  kardeşim)

 

Ehi’s-sagîr

 

أَخِي الصَّغِير

 

 

 

KIZ KARDEŞ

 

 

Öz kız kardeş            (ana – baba bir)

 

Şakîka

 

شَقِيقَة

 

Öz kız kardeşim        (ana – baba bir)

 

Şakîkatî

 

شَقِيقَتِي

 

Kız kardeş

 

Uht

 

أُخْت

 

Kardeşim               (yaş belirtilmeden)

 

Uhtî

 

أُخْتِي

 

Ablam                 (büyük kız kardeşim)

 

Uhti’l-kebîra

 

أُخْتِي الْكَبِيرة

 

Kız kardeşim       (küçük kız kardeşim)

 

Uhti’s-sagîra

 

أُخْتِي الصَّغِيرة

 

Kız kardeşin kocası, enişte

 

Zevcu’l-uht

 

زَوْجُ الْأُخْت

 

Kız kardeşimin veya ablamın kocası, eniştem

 

Zevcu uhtî

 

زَوْجُ أُخْتِي

 

 

YEĞEN – ERKEK KARDEŞİN ÇOCUĞU

 

 

Erkek kardeş(in) oğlu

 

Veledu’l-eh

 

وَلَدُ الْأَخ

 

Erkek kardeşimin oğlu

 

Veledu ehî

 

وَلَدُ أَخِي

 

Erkek kardeş(in) oğlu

 

İbnu’l-eh

 

اِبْـنُ الْأَخِ

 

Erkek kardeşimin oğlu

 

İbnu ehî

 

اِبْـنُ أَخِي

 

Erkek kardeş(in) kızı

 

Bintu’l-eh

 

بِنْتُ الْأَخ

 

Erkek kardeşimin kızı

 

Bintu ehî

 

بِنْتُ أَخِي

 

Erkek kardeş(in) kızı

 

İbnetu’l-eh

 

اِبْـنَةُ الْأَخِ

 

Erkek kardeşimin kızı

 

İbnetu ehî

 

اِبْـنَةُ أَخِي

 

 

YEĞEN – KIZ KARDEŞİN ÇOCUĞU

 

 

Kız kardeş(in) oğlu

 

Veledu’l-uht

 

وَلَدُ الْأُخْتِ

 

Kız kardeşimin oğlu

 

Veledu uhtî

 

وَلَدُ أُخْتِي

 

Kız kardeş(in) oğlu

 

İbnu’l-uht

 

اِبْـنُ الْأُخْتِ

 

Kız kardeşimin oğlu

 

İbnu uhtî

 

اِبْـنُ أُخْتِي

 

Kız kardeş(in) kızı

 

Bintu’l-uht

 

بِنْتُ الْأُخْتِ

 

Kız kardeşimin kızı

 

Bintu uhtî

 

بِنْتُ أُخْتِي

 

Kız kardeş(in) kızı

 

İbnetu’l-uht

 

اِبْـنَةُ الْأُخْتِ

 

Kız kardeşimin kızı

 

İbnetu uhtî

 

اِبْـنَةُ أُخْتِي

 

 

DEDE

 

 

Dede, büyükbaba

 

Cedd

 

جَدٌّ

 

Dedem, büyükbabam

 

Ceddî

 

جَدِّي

 

Dedem (annemin tarafından)

 

Ceddî mine’l-umm

 

جَدِّي مِنَ الْأُمِّ

 

Dedem (annemin babası)

 

Ebû ummî

 

أَبُو أُمِّي

 

Dedem (babamın tarafından)

 

Ceddî mine’l-eb

 

جَدِّي مِنَ الْأَبِ

 

Dedem (babamın babası)

 

Ebû vâlidî

 

أَبُو وَالِدِي

 

 

NİNE

 

 

Nine, büyükanne

 

Cedde

 

جَدَّة

 

Ninem, büyükannem

 

Ceddetî

 

جَدَّتِي

 

Anneanne (annemin tarafından)

 

Ceddetî mine’l-umm

 

جَدَّتِي مِنَ الْأُمِّ

 

Anneannem (annemin annesi)

 

Ummu vâlidetî

 

أُمُّ وَالِدَتِي

 

Babaanne (babamın tarafından)

 

Ceddetî mine’l-eb

 

جَدَّتِي مِنَ الْأَبِ

 

Babaannem (babamın annesi)

 

Ummu vâlidî

 

أُمُّ وَالِدِي

 

 

TORUNLAR

 

 

Erkek torun

 

Hafîd

 

حَفِيد

 

Erkek torunum

 

Hafîdî

 

حَفِيدِي

 

Erkek torunlar

 

Ahfâd

 

أَحْفَاد

 

Kız torun

 

Hafîde

 

حَفِيدَة

 

Kız torunum

 

Hafîdetî

 

حَفِيدَتِي

 

Kız torunlar

 

Hafîdât

 

حَفِيدَات

 

 

EŞLER

 

 

 

Koca, eş, bey

 

Zevc

 

زَوْج

 

Kocam, eşim, beyim

 

Zevcî

 

زَوْجِي

 

Kocalar, eşler, beyler

 

Ezvâc

 

أَزْوَاج

 

Karı, eş, hanım

 

Zevce

 

زَوْجَة

 

Karım, eşim, hanımım

 

Zevcetî

 

زَوْجَتِي

 

Karılar, eşler, hanımlar

 

Zevcât

 

زَوْجَات

 

 

DAYI

 

 

Dayı

 

Hâl

 

خَال

 

Dayım

 

Hâlî

 

خَالِي

 

Dayı (annenin erkek kardeşi)

 

Ehu’l-umm

 

أَخُو الْأُمِّ

 

Dayım (annemin erkek kardeşi)

 

Ehû ummî

 

أخُو أُمِّي

 

Dayı hanımı, yenge

 

Zevcetu’l-hâl

 

زَوْجَةُ الْخَالِ

 

Dayımın karısı, yengem

 

Zevcetu hâlî

 

زَوْجَةُ خَالِي

 

Dayımın oğlu

 

İbnu hâlî

 

اِبْنُ خَالِي

 

Dayımın oğlu

 

Veledu hâlî

 

وَلَدُ خَالِي

 

Dayımın kızı

 

İbnetu hâlî

 

اِبْنَةُ خَالِي

 

Dayımın kızı

 

Bintu hâlî

 

بِنْتُ خَالِي

 

 

TEYZE

 

 

 

Teyze

 

Hâle

 

خَالَة

 

Teyzem

 

Hâletî

 

خَالَتِي

 

Teyze (annenin kızkardeşi)

 

Uhtu’l-umm

 

أُخْتُ الْأُمِّ

 

Teyzem(annemin kızkardeşi)

 

Uhtu ummî

 

أُخْتُ أُمِّي

 

Teyze kocası, enişte

 

Zevcu’l-hâle

 

زَوْجُ الْخَالَة

 

Teyzemin kocası, eniştem

 

Zevcu hâletî

 

زَوْجُ خَالَتِي

 

Teyzemin oğlu

 

İbnu hâletî

 

اِبْنُ خَالَتِي

 

Teyzemin oğlu

 

Veledu hâletî

 

وَلَدُ خَالَتِي

 

Teyzemin kızı

 

İbnetu hâletî

 

اِبْنَةُ خَالَتِي

 

Teyzemin kızı

 

Bintu hâletî

 

بِنْتُ خَالَتِي

 

 

AMCA

 

Amca

 

Amm

 

عَمٌّ

 

Amcam

 

Ammî

 

عَمِّي

 

Amca (babanın erkek kardeşi)

 

Ehu’l-vâlid

 

أَخو الْوَالِدِ

 

Amcam (babamın erkek kardeşi)

 

Ehû vâlidî

 

أَخُو وَالِدِي

 

Amcam (babamın erkek kardeşi)

 

Ehû ebî

 

أَخُو أَبِي

 

Amca hanımı, yenge

 

Zevcetu’l-amm

 

زَوْجَةُ الْعَمِّ

 

Amcamın karısı, yengem

 

Zevcetu ammî

 

زَوْجَةُ عَمِّي

 

Amcamın oğlu

 

İbnu ammî

 

اِبْنُ عَمِّي

 

Amcamın oğlu

 

Veledu ammî

 

وَلَدُ عَمِّي

 

Amcamın kızı

 

İbnetu ammî

 

اِبْنَةُ عَمِّي

 

Amcamın kızı

 

Bintu ammî

 

بِنْتُ عَمِّي

 

HALA

 

 

Hala

 

Amme

 

عَمَّة

 

Halam

 

Ammetî

 

عَمَّتِي

 

Hala (babanın kızkardeşi)

 

Uhtu’l-eb

 

أُخْتُ الْأَبِ

 

Halam (babamın kızkardeşi)

 

Uhtu ebî

 

أُخْتُ أَبِي

 

Halam (babamın kızkardeşi)

 

Uhtu vâlidî

 

أُخْتُ وَالِدِي

 

Halamın kocası, eniştem

 

Zevcu ammetî

 

زَوْجُ عَمَّتِي

 

Halamın oğlu

 

İbnu ammetî

 

اِبْنُ عَمَّتِي

 

Halamın oğlu

 

Veledu ammetî

 

وَلَدُ عَمَّتِي

 

Halamın kızı

 

İbnetu ammetî

 

اِبْنَةُ عَمَّتِي

 

Halamın kızı

 

Bintu ammetî

 

بِنْتُ عَمَّتِي

 

 

NİŞANLI (ERKEK)

 

 

Nişanlı (erkek)

 

Hatîb

 

خَطِيـبٌ

 

Nişanlım (erkek)

 

Hatîbî

 

خَطِيـبِي

 

 

 

Nişanlı (erkek)

 

Mahtûb

 

مَخْطُوبٌ

 

Nişanlım (erkek)

 

Mahtûbî

 

مَخْطُوبِي

 

 

NİŞANLI (BAYAN)

 

 

Nişanlı (bayan)

 

Hatîbe

 

خَطِيـبَة

 

Nişanlım (bayan)

 

Hatîbetî

 

خَطِيـبَتِي

 

 

 

Nişanlı (bayan)

 

Mahtûbe

 

مَخْطُوبَة

 

Nişanlım (bayan)

 

Mahtûbetî

 

مَخْطُوبَتِي

 

 

KAYINPEDER – KAYNATA

 

 

Kayınpeder, kaynata

 

Ham

 

حَمٌ

 

Kayınpederler

 

Ahmâ’

 

أَحْمَاء

 

Kocanın babası, kayınpeder

 

Ebu’z-zevc

 

أَبُو الزَّوْجِ

 

Kocamın babası, kayınpederim

 

Ebû zevcî

 

أَبُو زَوْجِي

 

Hanımın babası, kayınpeder

 

Ebû’z-zevce

 

أَبُو الزَّوْجَة

 

Hanımımın babası kayınpederim

 

Ebû zevcetî

 

أَبُو زَوْجَتِي

 

 

KAYINVALİDE – KAYNANA

 

 

Kayınvalide, kaynana

 

Hamâ(t)

 

حَمَاة

 

Kayınvalideler

 

Hamevât

 

حَمَوَات

 

Kocanın annesi, kayınvalide

 

Ummu’z-zevc

 

أُمُّ الزَّوْجِ

 

Kocamın annesi, kayınvalidem

 

Ummu zevcî

 

أُمُّ زَوْجِي

 

Hanımın annesi, kayınvalide

 

Ummu’z-zevce

 

أُمُّ الزَّوْجَة

 

Hanımımın annesi, kayınvalidem

 

Ummu zevcetî

 

أُمُّ زَوْجَتِي

 

 

KAYINBİRADER

 

 

Kocanın erkek kardeşi, kayın

 

Ehu’z-zevc

 

أَخُو الزَّوْجِ

 

Kocamın erkek kardeşi, kaynım

 

Ehû zevcî

 

أَخُو زَوْجِي

 

 

GÖRÜMCE

 

 

Kocanın kız kardeşi, görümce

 

Uhtu’z-zevc

 

أخْتُ الزَّوْجِ

 

Kocamın kız kardeşi, görümcem

 

Uhtû zevcî

 

أخْتُ زَوْجِي

 

 

BACANAK

 

 

Karının erkek kardeşi, bacanak

 

Ehu’z-zevce

 

أَخُو الزَّوْجَةِ

 

Karımın erkek kardeşi, bacanağım

 

Ehû zevcetî

 

أَخُو زَوْجَتِي

 

 

 

Bacanak

 

Silf

 

سِلْفٌ

 

Bacanaklar

 

Eslâf

 

أَسْلَاف

 

 

 

Bacanak

 

Adîl

 

عَدِيلٌ

 

Bacanaklar

 

Adâil

 

عَدَائِلُ

 

 

BALDIZ

 

 

Karının kız kardeşi, baldız

 

Uhtu’z-zevce

 

أُخْتُ الزَّوْجَةِ

 

Karımın kız kardeşi, baldızım

 

Uhtû zevcetî

 

أُخْتُ زَوْجَتِي

 

 

DAMAT

 

 

Damat

 

Sıhr

 

صِهْرٌ

 

Damatlar

 

Ashâr

 

أَصْهَار

 

Damadım

 

Sıhrî

 

صِهْرِي

 

Kızın kocası

 

Zevcu’l-ibne

 

زَوْجُ الْاِبْنَةِ

 

Kızımın kocası

 

Zevcu ibnetî

 

زَوْجُ اِبْنَتِي

 

Kızın kocası

 

Zevcu’l-bint

 

زَوْجُ الْبِنْت

 

Kızımın kocası

 

Zevcu bintî

 

زَوْجُ بِنْتِي

 

 

GELİN

 

 

Gelin

 

Kenne

 

كَنَّة

 

Gelinler

 

Kenâin

 

كَنَائِنُ

 

Gelinim

 

Kennetî

 

كَنَّتِي

 

Oğlanın  karısı

 

Zevcetu’l-ibn

 

زَوْجَةُ الْاِبْنِ

 

Oğlumun karısı, gelinim

 

Zevcetu ibnî

 

زَوْجَةُ  اِبْنِي

 

Oğlanın karısı

 

Zevcetu’l-veled

 

زَوْجَةُ الْوَلَد

 

Oğlumun karısı, gelinim

 

Zevcetu veledî

 

زَوْجَةُ وَلَدِي

 

 

ELTİ

 

 

Elti

 

Silfe

 

سِلْفَة

 

Eltim

 

Silfetî

 

سِلْفَتِي

 

 

YENGE

 

 

Erkek kardeşimin veya ağabeyimin hanımı, yengem

 

Zevcetu ehî

 

زَوْجَةُ أَخِي