Meb Arapça Ders Kitapları – Ses Dosyaları – Çalışma Kitapları

  Arapça 4. Sınıf Çalışma Kitabı   Sayfa 93 Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1   Arapça 4. Sınıf Ders Kitabı     Sayfa 112 Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1   Arapça 4. Sınıf Ses Dosyaları   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1     Arapça 5. Sınıf Ders Kitabı   Sayfa 112 Şifre: www.fasiharabic.com İndir
Read more
Kamusul Muhit İndir Arapçadan Arapçaya Sözlük

Kamusul Muhit İndir Arapçadan Arapçaya Sözlük Yayınevi: Mektebetü’t Tevfikiyye Yazar: El-Fîrûzâbâdî EL-KÂMÛSÜ'L-MUHÎT Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'l-ka-besü'l-vasîtu el-câmi limâ zehebe min luğati'î-'Arab şemâtît'tlr. Fîrûzâbâdî'nin(ö. 817/1415)Arapça'dan Arapça'ya sözlüğü. Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'
Read more
Arapça Türkçe ve Türkçe Arapça Elektronik Sözlük İndir

Arapça Türkçe ve Türkçe Arapça Elektronik Sözlük İndir Arapça Türkçe ve Türkçe Arapça Elektronik Sözlük İndir Elektronik bir sözlüktür. Bilgisyar ortamında arama yapabiliyorsunuz Türkçeden arapçaya ve Arapçadan türkçeye arama mümkün. Not: Dosyalarımız şifrelidir. Şifre Sağ üst bölümde yazmaktadır.   Şif
Read more
Arapçadan Türkçeye sözlük Programı

Arapçadan Türkçeye sözlük Programı Program içerisinde Arapçadan Türkçeye Osmanlıcadan Türkçeye Farsçadan Türkçeye Seçenekleri bulunmaktadır. Arama Yapılabilmektedir. Şifre. www.fasiharabic.com   İndir 1 (0 v
Read more
Kamusul Muhit İndir Arapçadan Arapçaya Sözlük

Kamusul Muhit İndir Arapçadan Arapçaya Sözlük Yayınevi: Mektebetü’t Tevfikiyye Yazar: El-Fîrûzâbâdî EL-KÂMÛSÜ'L-MUHÎT Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'l-ka-besü'l-vasîtu el-câmi limâ zehebe min luğati'î-'Arab şemâtît'tlr. Fîrûzâbâdî'nin(ö. 817/1415)Arapça'dan Arapça'ya sözlüğü. Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'
Read more
Kitabul Ayn Arapçanın İlk Sözlüğünü İndir

Kitabul Ayn Arapçanın İlk Sözlüğünü İndir el-Halîl b. Ahmed’in (100-175h.) Kitabu’l-‘Ayn’ı ilk Arap lügati kabul edilmektedir. Eserde yaklaşık 520 ayete atıfta bulunulmaktadır. Ayetlerde geçen kelimelerle alâkalı açıklamaları dilbilimsel tefsir olarak kabul edebili¬riz. Dolayısıyla müellifi de bu akımın
Read more
Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler Sözlüğü İndir

Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler Sözlüğü İndir Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler Sözlüğü İndir معجم الألفاظ العربية في اللغة التركية arapçadan türkçeye geçen kelimeler sözlüğü Kitabın dili arapçadır. Pdf formatıdadır. Winrar Şifresi sağ üst kısımda yazmaktadır.   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1 (0
Read more
Dini Lugat İndir

Dini Lugat İndir Bu kitap Ahmet Berkin düzenlemesidir. Dini Kavramlar Sözlüğü Dini Kavramlar Lugat İndir   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1 (0 visit
Read more
Dini Kavramlar Sözlüğü İndir

Dini Kavramlar Sözlüğü İndir Dini Kavramlar Sözlüğü veya Dini Kavramlar ansiklopedisi Alfabetik olarak fihristi oluşturulmuştur. Dosya sıkıştırılmış html formatındadır. Not: Dosyalarımız şifrelidir. Şifre sağ bölümde yazmaktadır.   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1
Read more
El-Muqtadab–Muberred İndir

El-Muqtadab--Muberred İndir المقتضب في اللغة للمبرد El-Muqtadab--Muberred المقتضب في اللغة للمبرد أنفس مؤلفات المبرد وأنضجها ثمرة، وأقدم ما وصلنا من كتب النحو بعد كتاب سيبويه. ألف المبرد كتابه هذا قبل (الكامل) فلما ألف (الكامل) أحال إليه في كل مرة تحدث فيها عن مسائل اللغة. ويضم (561) شاهداً، منها في كتا
Read more
Kelimeler ve Kavramlar Sözlüğü İndir

Kelimeler ve Kavramlar Sözlüğü İndir Önsöz Önsöz İnsanı sadece "biyolojik" bir varlık olarak ele alan ve "Tabiat Kanunları"nın temel ilkelerine göre değerlendiren ideolojiler, birer sihirli hurafe hükmündedir. Bilimin yapısını, gayesini ve şartlarını araştıran, bilim dışındaki bütün inançları inkâr eden
Read more
Kuran Kavramları Sözlüğü İndir

Kuran Kavramları Sözlüğü İndir Kuranı Kerim Kavram Tefsiri Sureleri sırasyıla ele alarak içinde yer alan konuların açıklandığı kavram haritası oluşturan bir kitaptır. Hazırlayan: Ahmed Kalkan Şifre: www.fasiharabic.com   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1
Read more
Mecmau’l-Emsal- Arapça Atasözleri Sözlüğü İndir

Mecmau'l-Emsal- Arapça Atasözleri Sözlüğü İndir Meydani , Mecmau'l-Emsal adlı eserinde bazı atasözlerinin nereden doğduğu ve ne anlama geldiğiyle ilgili Yunus b. Habib'ten bilgiler aktanrır. Mecmau'l-Emsal- Arapça Atasözleri Sözlüğü İndir   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1 (0 visits)
Read more
Sıhahı Cevheri Arapça Sözlük İndir

Sıhahı Cevheri Arapça Sözlük İndir - Sıhahı Cevheri Arapça Sözlük İndir .Arap kültürü ve dili üzerine yaptığı geniş araştırmalardan sonra en büyük arabça sözlüklerden birini Cevheri yazacaktır (Kitâbu’s – Sıhah) Gazneliler Devleti’nin sınırları içinde Maveraünnehir denilen Türk ülkesinin Farab (Otrar) ş
Read more
Tacul Arus Arapça Kelimelerin Kökeni Sözlük İndir

Tacul Arus Arapça Kelimelerin Kökeni Sözlük İndir Kelimelerin Kökenine yönelik 26 ciltlik bir ansiklopedi sözlük formatındadır. Arapça kelimelerin kökenine ve anlamına ulaşmak için Kuranı Kerimden de yararlanır. Şifre: www.fasiharabic.com   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1 (0 visits)
Read more